La CNDB, arhivarea dansului devine parte esențială a istoriei dansului contemporan. Deschidem cutii ale dansului, arhive pierdute și salvate, care recuperează părţi importante din activitatea unor coregrafi, dansatori, colective artistice coregrafice și recartografiază harta instituţiilor care au produs, găzduit şi promovat spectacolele de dans contemporan. expo

Expoziția «Arhivele Dansului: Deschis pentru (re)inventar(e)!» este rezultatul inițiativei de constituire a unei arhive de dans și al performării surselor acesteia. Vă provocăm să căutați dansul (cherchez la danse!), în diferitele sale forme de manifestare, în cele trei secțiuni ale expoziției:

📎🗂🗄 Resource cube: documente și artefacte inedite despre dans – fotografii, materiale video, extrase din presă, jurnale de lucru, caiete program, afișe -, din fondul istoric (1900-2000) și fondul contemporan CNDB (2004-prezent), fac vizibile diverse forme și gesturi de arhivare a dansului care iși au originea în dualitatea relației dintre documentare și dispariție, dintre practicile de arhivare și cele de reactivare a documentelor.

📹 De la document la spectacol: proiecții video ale unor spectacole produse de CNDB, care re-generează istorii ale dansului prin reenactment: Ciocanul fără Stăpân, Reenacting Lizica Codreanu, Vera Proca-Ciortea, Tribute to Iris Barbura, Trixy Checais și Istoria Cântată a Dansului Românesc.

📷🎞 Scanning the archive: expoziție de fotografie documentar-experimentală, realizată de artistul Cornel Lazia printr-o arheologie digitală asupra unor momente din istoria dansului romanesc. Tehnicile de digitalizare/scanare absorb imaginea fotografică originală și co-produc o topografie de temporalități intermediare și de reinterpretări vizuale. Deplasarea selectivă a pixelilor reactivează straturi latente ale documentelor și deschide oportunitatea pentru un nou tip de arhivă regenerativă.

De la ora 19:00, Dr. Irene Brandenburg, cercetătoare la Departamentul de Muzicologie și Studii de Dans al Universității din Salzburg și curatoare a Arhivelor Dansului Derra de Moroda din Salzburg, va vorbi despre provocările unei arhive de dans din punctul de vedere al prezervării, vizibilității și utilizării documentelor despre dans pentru cercetare, deschidere către publicul larg și proiecte artistice.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>