La CNDB, arhivarea dansului devine parte esențială a istoriei dansului contemporan. Deschidem cutii ale dansului, arhive pierdute și salvate, care recuperează părţi importante din activitatea unor coregrafi, dansatori, colective artistice coregrafice și recartografiază harta instituţiilor care au produs, găzduit şi promovat spectacolele de dans contemporan. Expoziția «Arhivele Dansului: Deschis pentru (re)inventar(e)!» este rezultatul inițiativei […]

Read More →